Generatie X (1950-1970)

Generatie X, ook wel generatie nix genoemd, is opgegroeid in een autoritair systeem; ‘armpjes over elkaar en luisteren naar het gezag’. Hun ouders waren van de Stille Generatie.
Tijdens de adolescentie van generatie X heerste er een economische crisis, met massale jeugdwerkloosheid als gevolg, zodat men ook wel sprak van een Verloren generatie.

Door hard te werken en zich te schikken in hun lot, kwam het met deze generatie uiteindelijk toch goed. Hoewel ze altijd de keerzijde zagen van overheidsbeslissingen als het ging om subsidies, en lastenverlaging.

Generatie X is loyaal aan de werkgever, volhardend, organisatiesensitief, weloverwogen en plichtsgetrouw. De valkuilen van deze generatie zijn vooral het vasthouden aan oude patronen en processen, over-bescheidenheid, gereserveerdheid en behoudendheid. Zij zijn allergisch voor jongere mensen die over-kritisch zijn en pretenderen alles al te weten.

Generatie X’ers zijn nu de senioren op de werkvloer, in leidinggevende posities of expert-rollen. Generatie X’ers zijn de ouders van de, nu volwassen, Generatie Y. Zij zijn dan ook intensief bezig met hun (klein)kinderen en de zorg voor hun ouders. Generatie X heeft in de laatste senior fase vooral behoefte aan het delen van ervaringen, het overdragen van kennis, verbinden – in de brede zin – en het begeleiden van jongere collega’s.

Ik ben generatie X, maar ik ben niet behoudend althans…….niet over elk onderwerp, maar ik ben wel over bescheiden. Ik kan niet omgaan met complimenten. Ik ben blijkbaar in mijn laatste senior-fase want als emigratie coach hen ik de behoefte om ervaring te delen, te begeleiden en kennis over te dragen omgezet in bedrijfsactiviteiten. wat uiteindelijk weer past bij de expert-rol, het volhardend zijn en hard werken. Ik heb me echter nooit geschikt in mijn lot, er was altijd die mate van verzet, en daarmee het groeiende verlangen Nederland te verlaten en de regie over mijn eigen leven terug te pakken.

Ik heb altijd een eigen kijk op de wereld gehad. Ondanks dat ik prima in dit algemeen geschreven hokje lijk te passen. Deze website is niet mijn professionele website, het is meer mijn “eigen ding” zeg maar, mijn creatieve uitlaatklep, met hier en daar herkenning en informatie die voor jou fijn en/of nuttig zou kunnen zijn.

Je kunt meer lezen over mij en mijn voormalig leven in Nederland op mijn andere website (klik)


Advertentie