Ik ben Generatie X (1955-1970)

Generatie X, ook wel generatie nix genoemd, is opgegroeid in een autoritair systeem; ‘armpjes over elkaar en luisteren naar het gezag’. Hun ouders waren van de Stille Generatie.
Tijdens de adolescentie van generatie X heerste er een economische crisis, met massale jeugdwerkloosheid als gevolg, zodat men ook wel sprak van een Verloren generatie.

Door hard te werken en zich te schikken in hun lot, kwam het met deze generatie uiteindelijk toch goed. Hoewel ze altijd de keerzijde zagen van overheidsbeslissingen als het ging om subsidies, en lastenverlaging.

Ze stapten uit de analoge wereld op jeugdige leeftijd in de beginnende digitale wereld. Automatisering en digitalisering begon op gang te komen in de tijd dat Generatie X op school zat en keuzes moest maken voor de toekomst.

Generatie X is loyaal aan de werkgever, volhardend, organisatiesensitief, weloverwogen en plichtsgetrouw. De valkuilen van deze generatie zijn vooral het vasthouden aan oude patronen en processen, over-bescheidenheid, gereserveerdheid en behoudendheid. Zij zijn allergisch voor jongere mensen die over-kritisch zijn en pretenderen alles al te weten.

Generatie X’ers zijn nu de senioren op de werkvloer, in leidinggevende posities of expert-rollen. Generatie X’ers zijn de ouders van de, nu volwassen, Generatie Y. Zij zijn dan ook intensief bezig met hun (klein)kinderen en de zorg voor hun ouders. Generatie X heeft in de laatste senior fase vooral behoefte aan het delen van ervaringen, het overdragen van kennis, verbinden – in de brede zin – en het begeleiden van jongere collega’s.

Ik ben generatie X, maar ik ben niet behoudend althans…….niet over elk onderwerp, maar ik ben wel bescheiden en weet me geen raad met complimenten. Ik ben blijkbaar in mijn laatste senior-fase want als emigratie coach heb ik de behoefte om ervaring te delen, te begeleiden en kennis over te dragen. Ik heb dat omgezet in een bedrijfsconcept, iets wat uiteindelijk weer past bij de expert-rol, het volhardend zijn en hard werken. Ik heb me echter nooit geschikt in mijn lot, er was altijd die mate van verzet, en daarmee het groeiende verlangen Nederland te verlaten en de regie over mijn eigen leven terug te pakken.

Ik haalde mijn typediploma op een knalgele Remington typemachine en stapte in mijn werkende leven over op een elektrisch slagschip van IBM met correctielint en verwisselbare letterkop. Ik ben de laatste generatie die met een telex werkte. Mijn eerste computer werkte op DOS, en starte op met een “prompt”, en je moest de harde schijf “parkeren” als je hem wilde verplaatsen. Nu reis ik met een laptop achterop de motor over de wereld.

Ik heb altijd een eigenzinnige kijk op de wereld gehad. Ondanks dat ik prima in het algemeen beschreven hokje van Generatie X lijk te passen.

Deze website is niet mijn professionele website, het is meer mijn “eigen ding” zeg maar, mijn creatieve uitlaatklep, met hopelijk hier en daar een feestje van herkenning of informatie die voor jou fijn en/of nuttig zou kunnen zijn.

Je kunt meer lezen over mij en mijn voormalig leven in Nederland op mijn andere website (klik)